• Vereniging - Dante Alighieri - Nederland

Vereniging - Dante Alighieri - Nederland

Dante Alighieri is een vereniging die zich tot doel stelt de Italiaanse cultuur en taal onder de aandacht van geïnteresseerden te brengen. Iedereen, jong en oud, kan lid van Dante worden.

Zo wordt er gedurende het verenigingsjaar een scala aan activiteiten georganiseerd, voor elk wat wils. Er worden film- en opera avonden georganiseerd, lezingen en informatie avonden gehouden. Verder verzorgen wij de cursussen waarin u kennis kunt op doen van de Italiaanse taal.

Maar op de eerste plaats hebben wij een gezamenlijke passie: het mooie Italiaanse land en zijn bewoners in al zijn facetten. Kijk op de website voor de verschillende locaties.

Website